מבחן יעילות מסיכת Airpro Mask 99.99%

מאת Broad Airpro, ספטמבר 2020

בדיקת חומר חלקיקים לפני ואחרי ערכת AirPro Mask

התוצאה ללא ערכת ה  Airpro Mask:

PM0.3 ~ 2.5: 15221;

PM 10: 21;

התוצאה עם ערכת Airpro Mask:

PM0.3 ~ 2.5: 46

PM 10: 0

עבור PM0.3 ~ 2.5, רק 0.0003% עוברים את המסנן

יעילות המסנן של ערכת AirPro Mask  הינה  99.997%

Open chat